Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (2024)

Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (2)

SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159)

Bydgoszcz

Weryfikacja zabezpieczeń

Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (4)

Centralna Baza Ofert Pracy Bydgoszcz

2 dni temu

Weryfikacja zabezpieczeń

Zapisz ofertę pracy

Witamy ponownie

Zaloguj się, aby zapisać ofertę SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Centralna Baza Ofert Pracy.

 • Zgłoś tę ofertę pracy

Numer oferty: StPr/24/1159

Obowiązki:Zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo w procesie planowania, uzgadniania i realizacji zadań, wykonywanych przez inwestorów wojskowych SZ RP oraz SZ USA

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej.

 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu projektów umów oraz porozumień międzynarodowych, dotyczących stacjonowania wojsk sojuszniczych na terytorium RP.
 • Dokonywanie oceny:
 • dokumentacji koncepcyjnych oraz projektowych wynikających z umów oraz porozumień międzynarodowych w dziedzinie obronności,
 • dokumentacji zarządzania projektami i programem, w tym Planów zagospodarowania przestrzennego (Area Development Plan) przedłożonych przez instytucje realizujące inwestycje na rzecz wojsk sojuszniczych.
 • Posługiwanie się językiem angielskim przy realizacji zadań Oddziału oraz w kontaktach służbowych z przedstawicielami sił zbrojnych innych państw.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na amerykańskie oficjalne listy intencyjne oraz memoranda.
 • Bezpośrednie prowadzenie korespondencji z inwestorami wojskowymi SZ RP dotyczącej realizacji zobowiązań wynikających z ww. Umowy.
 • Podejmowania wszelkich działań, mających na celu rozwiązywanie problemów, związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terytorium RP w obszarze infrastruktury.

Zatrudnienie: czerwiec 2024 r.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny (docelowo umowa na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy).

Wymagania:Wymagania konieczne:

Języki:

 • angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Wykształcenie:

 • wyższe (w tym licencjat)

Wymagania Dodatkowe:Umiejętności i uprawnienia:

 • Biegła znajomość pakietu Office

Wykształcenie:Wymagania pożądane:

 • wyższe (w tym licencjat), techniczne

Pozostałe Wymagania:

 • Wymagania konieczne: 1. Wykształcenie: wyższe.2. Znajomość języka angielskiego średnio zaawansowana tj. min B1 (wg CEFR - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) lub SPJ (Standardowy Profil Językowy) 3322 (wg STANAG 6001).Wymagania dodatkowe:1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne.2. Preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie procesu przygotowania i realizacji inwestycji polskich oraz dedykowanych na potrzeby pobytu wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.3. Znajomość procedur oraz zasad realizacji inwestycji w oparciu o obowiązujące umowy oraz porozumienia wykonawcze dotyczące wzmocnionej współpracy obronnej, zawarte pomiędzy Rządem RP a Rządem USA. 4. Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz przepisów branżowych.5. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów oraz porozumień międzynarodowych, dotyczących stacjonowania wojsk sojuszniczych na terytorium RP.6. Praktyczna znajomość obsługi programu MS Project oraz CAD.7. Umiejętność biegłego posługiwania się komputerem w zakresie pakietu biurowego (MS Office);8. Umiejętność samodzielnego redagowania pism, interpretacji przepisów określonych w obowiązujących aktach prawnych oraz publicznego przedstawiania informacji z obszaru swoich zadań.9. Wysoko rozwinięte umiejętności personalne (współpracy, komunikacji i determinacji w działaniu i negocjacji), samodzielność oraz inicjatywa w działaniu, umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.10. Dyspozycyjność.

Miejsce pracy: Józefa Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Dokumentacja aplikacyjna:1. CV, 2. List motywacyjny,3. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko specjalisty ogłoszonej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie".Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:- pocztą e-mail na adres: iwspsz.kadry@ron.mil.pl,- pocztą na adres 85-915 Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 z adnotacją Wydział Pracowników Wojska,- osobiście pozostawić na Biurze Przepustek Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1, ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją Wydział Pracowników Wojska.Dodatkowe informacje:1. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.2. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, że:a. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dwernickiego 1, reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,b. inspektor ochrony danych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dostępny jest pod adresem mailowym: iwspszbydgoszcz.iod@ron.mil.pl,c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,e. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,f. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

 • Poziom w hierarchii

  Kadra średniego szczebla
 • Forma zatrudnienia

  Pełny etat
 • Funkcja

  Inne
 • Branże

  Usługi konsumenckie, Organizacje rządowe i Usługi konsumenckie

Otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach Specjalista pracy w Bydgoszcz.

Zaloguj się, aby utworzyć alert o ofertach pracy

Podobne oferty pracy

 • Specjalista ds. raportowania Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (6)

  Specjalista ds. raportowania

  DB Schenker

  Bydgoszcz i okolice

 • specjalista Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (7)

  specjalista

  TOP 100 KANCELARII

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. Marketingu Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (8)

  Specjalista ds. Marketingu

  Reef Factory

  Bydgoszcz

 • specjalista Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (9)

  specjalista

  TOP 100 KANCELARII

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. elektrycznych Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (10)

  Specjalista ds. elektrycznych

  Belma Accessories Systems Sp. z o.o.

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. sprzedaży B2B Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (11)

  Specjalista ds. sprzedaży B2B

  SoftBlue SA

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. sprzedaży Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (12)

  Specjalista ds. sprzedaży

  HAFNER Sp. z o.o.

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds sprzedaży Bydgoszcz Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (13)

  Specjalista ds sprzedaży Bydgoszcz

  Grupa ARCUS

  Bydgoszcz

 • Specjalista - zespół wsparcia teleinformatycznego(nr 1067) kontakt przez PUP Bydgoszcz 3 tygodnie temu
 • Specjalista ds. sprzedaży - Branża FMCG Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (15)

  Specjalista ds. sprzedaży - Branża FMCG

  Smart-HR Doradztwo Personalne

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. sprzedaży - Branża FMCG Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (16)

  Specjalista ds. sprzedaży - Branża FMCG

  Smart-HR Doradztwo Personalne

  Bydgoszcz

 • SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH(nr 1159) Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (17)

  SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH(nr 1159)

  Inspektorat RS

  Bydgoszcz

 • Młodszy specjalista ds. sprzedaży – praca zdalna Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (18)

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży – praca zdalna

  LeasingTeam Group

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. Sprzedaży praca zdalna Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (19)

  Specjalista ds. Sprzedaży praca zdalna

  LeasingTeam Group

  Bydgoszcz

 • Młodszy specjalista ds. sprzedaży oprogramowania medycznego Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (20)

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży oprogramowania medycznego

  LeasingTeam Group

  Bydgoszcz

 • starszy specjalista(nr 1181) kontakt przez PUP Bydgoszcz 1 tydzień temu
 • SPECJALISTA DO PRODUKCJI UMYWALEK, BLATÓW I MEBLI(nr 0974) blaty.eu Stelter Karolina Goncarzewy 4 tygodnie temu
 • Specjalista ds. Produktu i Marketingu w Branży Zootechnicznej Praca.pl Sp. z o.o. Bydgoszcz 2 tygodnie temu
 • Zamień swój czas na pieniądze Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (24)

  Zamień swój czas na pieniądze

  PROFI CREDIT Polska S.A.

  Bydgoszcz

 • Starszy Specjalista ds. Ekspansji Orlen Paczka Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (25)

  Starszy Specjalista ds. Ekspansji Orlen Paczka

  ORLEN S.A.

  Woj. Kujawsko-Pomorskie, Polska

 • Specjalista ds. Rekrutacji Sieci Sprzedaży Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (26)

  Specjalista ds. Rekrutacji Sieci Sprzedaży

  PZU

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. marketingu Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (27)

  Specjalista ds. marketingu

  Mzuri World

  Sadki

 • Starszy Specjalista ds. sprzedaży w biznesie oceanicznym (Senior Sales Executive) Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (28)

  Starszy Specjalista ds. sprzedaży w biznesie oceanicznym (Senior Sales Executive)

  DB Schenker

  Bydgoszcz i okolice

 • SPECJALISTA DO PRODUKCJI UMYWALEK, BLATÓW I MEBLI (NR 0974) Centralna Baza Ofert Pracy Goncarzewy 3 tygodnie temu
 • Specjalista w Dziale Remontów i Inwestycji UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera Bydgoszcz 2 tygodnie temu
 • Specjalista ds. Sprzedaży oprogramowania medycznego Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (31)

  Specjalista ds. Sprzedaży oprogramowania medycznego

  LeasingTeam Group

  Bydgoszcz

Użytkownicy wyświetlili również

 • Zamień swój czas na pieniądze (Solec Kujawski)

  Zamień swój czas na pieniądze (Solec Kujawski)

  PROFI CREDIT Polska S.A.

  Bydgoszcz

 • Specjalista ds. reklamy produktów i usług Carloss Marketing - Media Bydgoszcz 3 tygodnie temu
 • Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. Bydgoszcz 2 dni temu
 • Specjalista ds. sprzedaży usług HR GP People Bydgoszcz 1 rok temu
 • Specjalista ds. reklamy produktów i usług Carloss Marketing - Media Chełmno 2 tygodnie temu
 • Specjalista ds. reklamy produktów i usług Carloss Marketing - Media Żnin 2 tygodnie temu
 • Specjalista ds. reklamy produktów i usług Carloss Marketing - Media Nakło nad Notecią 2 tygodnie temu
 • Specjalista ds. napędów SEW i wind w automatyce magazynowej

  Specjalista ds. napędów SEW i wind w automatyce magazynowej

  Sii Poland

  Bydgoszcz

 • REFERENT/ SPECJALISTA DO SPRAW EKSPORTU I LOGISTYKI Centralna Baza Ofert Pracy Chełmno 2 dni temu
 • Specjalista ds. reklamy produktów i usług Carloss Marketing - Media Świecie 2 tygodnie temu

Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (32)

Odkryj wspólne artykuły

Udostępniamy wiedzę społeczności w zupełnie nowy sposób. Eksperci dodają informacje bezpośrednio do artykułu rozpoczętego z pomocą sztucznej inteligencji.

Odkryj więcej
Centralna Baza Ofert Pracy zatrudnia na stanowisko SPECJALISTA W ODDZIALE INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH (NR 1159) w Bydgoszcz | LinkedIn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.